GTX Logo

Brother GTX 服裝直接打印機多媒體圖庫

如想了解GTX怎樣幫助用戸開拓現有或全新業務,請填寫以下表格以便安排地區代理聯絡和提供進一歩資訊或操作試範。

Watch and Learn

X Factor 是您服裝打印企業的伙伴

The new Brother GTX Direct to garment printer